Frivillig?

Et arrangement som VillmarksRock er helt avhengig av frivillige for å gå gjennomført arrangementet.

Det er veldig mange forskjellige oppgaver som skal løses. Vi trenger blant annet:

  • Trivselsverter
  • Salg- og serveringspersoner
  • Vakter
  • Parkeringsvakter
  • Scenearbeidere
  • Riggeteam til telt, gjerder, scene, backstageområde
  • Backstagearbeidere
  • Miljøarbeidere
  • Nattevakter

Om du har lyst til å være med å lage det beste lokale konsert-/festivalarrangementet i Troms, så ta kontakt med oss