Om VillmarksRock

VillmarksRock arrangeres i Bardu samme helg som Nord-Norsk Villmarksmesse og så lyset første gang 18. Juni 2011 med Postgirobygget som hovedattraksjon. Arrangementet kom i stand på bakgrunn av en sivil-militær samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Bardu kommune og begge disse aktørene er sterke pådrivere og samarbeidspartnere for festivalen.

Teknisk arrangør er Foreningen Villmarksrock og gjennom en avtale med blant annet Bardu Idrettslag skal det nedlegges over 1300 dugnadstimer for å gi publikum, artister og alle involverte en god festivalopplevelse.

Villmarksrock har høye ambisjoner:

  • Gi besøkende til Bardu villmarkshelga et ekstra tilbud og en større totalopplevelse.
  • Å være en festival av høy kvalitet og med bred apell der alle skal føle seg trygge.
  • Å være den best organiserte, sikreste og mest profesjonelle lokale festivalen i Troms

Villmarkshelga er den store aktivitetshelga i Bardu med hundrevis av dugnadsarbeidere i sving og tusenvis av besøkende til Nord-Norsk Villmarksmesse og Villmarksrock.

 

Villmarksrock er registrert i Frivilligregisteret med organisasjonsnummer 911 843 501

Villmarksrock er medlem av Norske Konsertarrangører, konsertarrangørenes interesseorganisasjon

Norske konsertarrangører