Vergekontrakt

Nedre aldersgrense for festivalen er fylt 15 år senest 16.juni 2017 (f. 16.juni 2002 eller tidligere).

Uten verge vil billetter for ungdom mellom 15-17 år være ugyldig. Billetter refunderes ikke.

  • Publikum mellom 15 og 17 år ha verge for å komme inn på festivalen.
  • Vergen må være over 25 år.
  • Vergen kan være verge for opptil 2 personer.
  • Brudd på reglene medfører bortvisning for verge og den /de mindreårige fra festivalområdet.
  • Åpenbart påvirkede verger vil bli bortvist fra konsertområdet.
  • Mindreårige skal ikke være i besittelse av alkohol. Verken drikke eller holde et glass.

Vergekontrakt skal fylles ut og signeres av en myndig person over 25 år. Gjør du dette på forhånd vil du spare tid både for deg selv og oss i billettluka.

Vergeregler:

  1. Ungdom mellom 15-17 år skal til enhver tid være under oppsyn av sine foresatte/verge.
  2. Ungdom mellom 15-17 år skal ikke stå fremst foran scenen, hvor det kan være press fra publikum.
  3. Gi beskjed til vakter om noe ikke er som det skal være.
  4. Ta ansvar for å beskytte ører med øreklokker/ørepropper.

–> Vergekontrakt Villmarksrock 2017 <–