Regler

Ordensregler

 • Personer som oppleves som truende og aggressive, og som ikke retter seg etter henstillinger fra festivalens personell skal utvises og armbåndet skal klippes.
 • Mindreårige som påtreffes inne på festivalområdet og ikke har vergekontrakt skal bortvises og eventuelt armbånd klippes.
 • Overstadig berusede personer skal nektes adgang/ utvises. Armbåndet klippes.
 • Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler skal nektes adgang/ utvises. Armbåndet klippes.
 • Personer som blir tatt av Politiet for bruk, oppbevaring og salg av narkotika skal bortvises/ nektes adgang. Armbånd skal klippes.
 • Personer som er involvert i ordensproblemer/ voldssituasjoner skal utvises/ nektes og armbåndet skal klippes.
 • Tyverier fra arrangørens eiendeler og trusler og vold mot arrangementets personal vil bli anmeldt.

Forbudte gjenstander

 • Gjenstander som er forbudt etter Norsk lov
 • Spisse/ skarpe/ farlige gjenstander
 • Paraplyer
 • Profesjonelt kamerautstyr og videokameraer
 • Campingstoler eller lignende
 • All form for drikke og flasker
 • Brannfarlige materialer (engangsgriller, fyrverkeri m.m)
 • Bannere og plakater
 • MC vester/ Colours
 • Dyr